RSS

Wij verzoeken u met nadruk om afval niet in de stegen op te stapelen

Aan: de bewoners en/of gebruikers van dit pand

Datum: 8 april 2008

Behandeld door: Reiniging stadsdeel Centrum

Onderwerp: Reiniging afval Oudezijds Armsteeg

Geachte heer/mevrouw,

Sinds de laatste herprofilering zijn er mensen die hun afval, vooral bedrijfsafval, op blijven stapelen in de stegen van de Warmoesstraat. Omdat de vuilniswagen daar niet kan komen is dat niet toegestaan. Bovendien worden de stegen zo volgepakt dat het meer dan hinderlijk is. De Reinigingspolitie zal in de komende tijd op gaan treden tegen het verkeerd aanbieden afval in deze buurt.

Wij verzoeken u met nadruk om afval niet in de stegen op te stapelen.

  1. Pak het afval in goed afgesloten grijze afvalzakken.
  2. Maak de zakken niet zwaarder dan 8 kilo. Dit voorkomt dat ze openscheuren.
  3. Bedrijven mogen niet meer dan 400 liter per week (= 9 afvalzakken van 44 liter) aan afval aan de straat zetten. Als u meer afval hebt, dan bent u verplicht een bedrijfsafvalcontract afsluiten, hetzij met de Reiniging van het stadsdeel of een particulier bedrijf. In dat geval gelden andere regels.
  4. Zet het afval alléén op de ophaaldagen dinsdag en vrijdag buiten, vanaf 6.00 uur tot aan het moment dat de huisvuilwagen langskomt.
  5. Bedrijven moeten voor glas- en papierafval een contract met een erkende inzamelaar afsluiten en mogen geen gebruik maken van de glas- en papierbakken.
  6. Verpakkingsmateriaal van bedrijven (grote kartonnen dozen e.d.) moet gebundeld aangeboden worden.
  7. Grofvuil neemt de Reiniging alleen mee als u het tenminste 24 uur van tevoren hebt aangemeld op tel.nr. 55 19 555. Het wordt dan op de reguliere ophaaldagen weggehaald. Bedrijven moeten voor het weghalen van grofvuil betalen.
  8. Grofvuil kunt u ook zelf naar een afvalpunt brengen. U vindt ze op de volgende adressen: Seineweg 1, Papaverweg 33, Cruquiusweg 90, Henk Sneevlietweg 22, Rozenburglaan 1, Meerkerkdreef 31. U hunt hier terecht van ma. t/m za. tussen 8.00 en 17.00 uur.

De Reinigingspolitie let de komende tijd in uw buurt intensiever op overtredingen en kan boetes geven als daar aanleiding voor is.

U kunt zelf meewerken aan een schonere straat door afval volgens de regels aan te bieden.

Meer informatie?
Stadsdeel Amsterdam-Centrum, Afdeling Reiniging, telefoon 5519.555.